attēls


Pamatojoties uz Invaliditātes likuma Pārejas noteikumu 9.punktu, ja personai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas vai noteiktā termiņa beigām beidzas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņš un nav iesniegti nepieciešamie dokumenti invaliditātes ekspertīzes veikšanai, minētā administratīvā akta darbības termiņš tiek pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīvā akta izdošanai konkrētās personas lietā.

Līdz ar to personām, kurām tuvojas noteiktās invaliditātes termiņš, jārīkojas sekojoši:

  1. Iesniegums, ģimenes ārsta nosūtījums uz komisiju un funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa personām no 18 gadu vecuma komisijā jāiesniedz atbilstoši lēmumā norādītajam dokumentu iesniegšanas datumam atkārtotai ekspertīzei.
  2. Ja objektīvu iemeslu dēļ dokumentus lēmumā norādītajos dokumentu iesniegšanas datumos vai līdz noteiktās invaliditātes perioda beigām nav iespējams iesniegt (komisija tos nebūs saņēmusi), iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņš automātiski tiks pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
  3. Sešu mēnešu periodā, negaidot tā beigas, jāsagatavo un komisijā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

! Invaliditātes apliecība ar pagarināto termiņu tiks izsniegta tikai pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas:

  • pa pastu: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002
  • elektroniski:
    • izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” (jāizvēlas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija)
    • ar drošu elektronisko parakstu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas e-pastā: pasts@vdeavk.gov.lv

Svarīgi! Iesniegumā jānorāda saziņai precīza kontaktinformācija – tālruņa numurs, faktiskā adrese un e-pasta adrese.