attēls

Iesniegums par prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu – to izskata un lēmumu pieņem 1 mēneša laikā.

Ja nav iesniegti pilnīgi dokumenti, ir neskaidra situācija, ir nepieciešams papildus pieprasīt dokumentus un veikt papildus ekspertīzi, iesnieguma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts uz laiku līdz visu dokumentu saņemšanai un pilnīgas ekspertīzes veikšanai, bet ne ilgāk kā uz četriem mēnešiem (Administratīvā procesa likums).

! Prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu nosaka ar dienu, kad iesniegts iesniegums.

Iesniegums atkārtotas invaliditātes piešķiršanai – jāiesniedz vismaz vienu mēnesi pirms noteiktā invaliditātes termiņa beigām. Iesniegumu izskata un lēmumu pieņem 1 mēneša laikā.