Jaunumi
māja, uzraksts par atvieglojumie

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments ir sagatavojis bukletu “Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu pensionāriem un personām ar invaliditāti”, lai paplašinātu iedzīvotāju informētību par iespējām saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Rīgā.