Invaliditātes statusa noteikšana UA

Ukrainas civiliedzīvotājiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kuri uzturas Latvijas Republikā ar derīgu ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, no š.g.27.maija ir tiesības veikt invaliditātes ekspertīzi Latvijā.

Invaliditāte tiek noteikta uz laiku, kas nepārsniedz ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņu.

Ja esi Ukrainas civiliedzīvotājs un Tev:

 • Ukrainā ir noteikta invaliditāte;
 • Ukrainā ir/nav noteikta invaliditāte;
 • Ir medicīniskie dokumenti, kas apliecina veselības traucējumus, to smaguma pakāpi un ietekmi uz funkcionālajām spējām.
 • Nav medicīnisko dokumentu, kas apliecina veselības traucējumus, to smaguma pakāpi un ietekmi uz funkcionālajām spējām.

VDEĀVK iesniedz:

1.Iesniegumu (skatīt zemāk);

2.Medicīniskos dokumentus;

3.Pašnovērtējuma anketu (skatīt zemāk);

4.Ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas kopiju (ja iespējams);

5.Citus dokumentus, ja uzskati, ka tie ir nepieciešami invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

1.Iesniegumu (skatīt zemāk);

2.Ģimenes ārsta Latvijā nosūtījumu;

3.Pašnovērtējuma anketu (skatīt zemāk);

4. Ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas kopiju (ja iespējams);

5.Citus dokumentus, ja uzskati, ka tie ir nepieciešami invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

 1. Iesniegumā norādāmā informācija:

  1. vārds, uzvārds;
  2. Latvijā piešķirtais personas kods;
  3. dzīvesvietas adrese Latvijā;
  4. saziņas (telefona nr.) un vēlamais lēmuma saņemšanas veids (personīgi, ierodoties iestādē, vai pa pastu Latvijas teritorijā);
  5. informācija par ģimenes ārstu Latvijā - vārds, uzvārds, prakses atrašanās vieta.

Ja iesniegumu par Ukrainas civiliedzīvotāju iesniedz tā likumiskais pārstāvis, iesniegumā norāda pārstāvības veidu un pamatu, kā arī pārstāvja datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese Latvijā, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese). Iesniegumam pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Iesniegumu var sniegt brīvā formā vai arī izmantojot pieejamo Iesnieguma veidlapu.

Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, jāiesniedz arī aizpildīta  Pašnovērtējuma anketa.


Invaliditātes ekspertīzei sagatavotos dokumentus var iesniegt:

 1. Klātienē jebkurā no VDEĀVK apkalpošanas nodaļām:

 2. Sūtot pasta sūtījumā uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 .

 3. Sūtot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pasts@vdeavk.gov.lv.

 4. Izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu – “Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu”.

IESNIEDZAMO DOKUMENTU PARAUGI UKRAIŅU VALODĀ (vēršam uzmanību, ka teksts ir mašīntulkots):

1.       Iesniegums.

2.       Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz tālruni+37129632807 vai +37167614885, vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@vdeavk.gov.lv