Īpašas kopšanas noteikšana UA

Ukrainas civiliedzīvotājiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kuri uzturas Latvijas Republikā ar derīgu ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, no š.g. 27.maija ir tiesības vērsties Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), lai saņemtu atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību (turpmāk – atzinums), kas dod tiesības uz bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana (turpmāk kopā – pabalsts),  ja:

 1. personai Ukrainā noteikta I invaliditātes grupa A apakšgrupā;
 2. bērnam Ukrainā ir noteikts invaliditātes statuss A apakšgrupā.

! Atzinums tiek sniegts uz laiku līdz 2022. gada 31. oktobrim. Šajā gadījumā, izsniedzot atzinumu, invaliditāte netiek noteikta.

Lai saņemtu atzinumu, persona vai bērna likumiskais pārstāvis VDEĀVK iesniedz:

 1. Brīvas formas iesniegumu, vai arī izmanto pieejamo Iesnieguma formu (iesnieguma paraugs ukraiņu valodā), iekļaujot informāciju par sevi:
  1. vārds, uzvārds;
  2. Latvijā piešķirtais personas kods;
  3. dzīvesvietas adrese Latvijā;
  4. saziņas (telefona nr.) un vēlamais lēmuma saņemšanas veids (personīgi, ierodoties iestādē, vai pa pastu Latvijas teritorijā);
  5. informācija par ģimenes ārstu Latvijā – vārds, uzvārds, prakses atrašanās vieta;
  6. kredītiestādes vai pasta norēķina konta numurs, uz kuru, gadījumā ja tiks atzīta īpašas kopšanas nepieciešamība, tiks pārskaitīts kopšanas pabalsts (pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā iesniegums un informācija par pieņemto lēmumu tiks pārsūtīta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta izsniegtā atzinuma derīguma termiņa laikā.).

Ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis, iesniegumā norāda arī pārstāvja datus:

 • pārstāvības veids un pamats;
 • vārds, uzvārds;
 • Latvijā piešķirtais personas kods;
 • dzīvesvietas adrese Latvijā;
 • saziņas veids;
 • iesniegumam pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.
 1. Ukrainā izsniegto dokumentu kopijas, kas apliecina I invaliditātes grupu;
 2. Ukrainā izsniegto dokumentu kopijas, kas apliecina statusu A apakšgrupā (ja iespējams*);
 3. Ukrainā izsniegto dokumentu kopijas, kas apliecina bērna ar invaliditāti statusu;
 4. Ukrainā izsniegto dokumentu kopijas, kas apliecina bērna ar invaliditāti statusu A apakšgrupā (ja iespējams*);
 5. Izsniegtās ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas kopiju (ja iespējams);
 6. Citus dokumentus, ja persona vai personas likumiskais pārstāvis uzskata, ka tie ir nepieciešami invaliditātes ekspertīzei.

*Gadījumā, ja personai, kurai Ukrainā noteikta I invaliditātes grupa vai bērna ar invaliditāti statuss, nebūs dokumenta, kas apliecina invaliditātes statusu  A apakšgrupā, VDEĀVK vērsīsies pie personas ģimenes ārsta Latvijā ar lūgumu veikt izvērtējumu, kas ļaus novērtēt atbilstību atzinuma saņemšanai.

 Atzinuma saņemšanai sagatavotos dokumentus var iesniegt:

 1. Klātienē jebkurā no VDEĀVK apkalpošanas nodaļām;
 2. Sūtot pasta sūtījumā uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002;
 3. Sūtot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pasts@vdeavk.gov.lv

IESNIEDZAMO DOKUMENTU PARAUGI UKRAIŅU VALODĀ (vēršam uzmanību, ka teksts ir mašīntulkots):

Tiesības uz īpašas kopšanas pabalstu rodas no dienas, kad Ukrainas civiliedzīvotājam izsniegts VDEĀVK atzinums. Pabalsta piešķiršanu izvērtē un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz tālruni +371 29 632 807 vai +371 67 614 885, vai rakstot uz e-pastu  konsultacijas@vdeavk.gov.lv