Jauna iesnieguma veidlapa

Šī gada 1. jūlijā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 “Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi”.

Tiek ieviesta jauna iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ir apvienots ar funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu. Turpmāk personai būs jāaizpilda viena veidlapa.