2021.gada 1.jūlijā spēkā stāsies grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtība".

No 2021.gada 1.jūlija tiks ieviests jauns atbalsta pakalpojums invaliditātes seku mazināšanai bērniem ar invaliditāti - pavadoņa pakalpojums

Minēto pakalpojumu varēs saņemt bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ir būtiski pārvietošanās traucējumi un kuri nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā (izņemot bērnus, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā), kuriem nav noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuri atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

  1. noteiktas medicīniskās indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;
  2. redzes orgāna anatomisko struktūru bojājums ar redzes asuma maksimālu korekciju labāk redzošajā acī, mazāku par 0,1, vai redzeslauka sašaurinājumu labāk redzošajā acī līdz 20 grādiem no fiksācijas punkta;
  3. vidēji biežas epilepsijas lēkmes (mazās lēkmes vairākas reizes nedēļā, lielās lēkmes līdz četrām reizēm mēnesī);
  4. vidēji smaga garīga atpalicība.

Lai saņemtu atzinumu par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību, bērna ar invaliditāti likumiskajam pārstāvim VDEĀVK jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu VDEĀVK var iesniegt, sākot no 2021.gada 15.jūnija.

No 2021.gada 1.jūlija personām ar invaliditāti tiks izsniegtas jauna parauga invaliditātes apliecības, kurās vairs nebūs iekļauts personas fotoattēls

Turpmāk Invaliditātes apliecība personai būs jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Invaliditātes apliecības, kas izsniegtas līdz 2021.gada 30.jūnijam, būs derīgas līdz apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām.

Turpmāk Invaliditātes apliecībā tiks norādīts nevis derīguma termiņš, bet periods, uz kādu noteikta invaliditāte. Apliecības derīguma termiņš būs vienāds ar invaliditātes termiņu. Šobrīd personām, kurām invaliditāte noteikta bez termiņa (uz mūžu), invaliditātes apliecību izsniedz ar derīgumu 10 gadi, pēc minētā termiņa apliecība jāatjauno. No šī gada 1.jūlija personām, kurām invaliditāti noteiks bez termiņa (uz mūžu) invaliditātes apliecību arī izsniegs bez termiņa (to nevajadzēs atjaunot ik pēc pēc 10 gadiem).