Preses relīzes

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka ir noslēgusies Komisijas e-pakalpojumu pāreja uz jauno Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.gov.lv ietvaru.

Jaunajā ietvarā pieejamie Komisijas e-pakalpojumi ir ērtāki izmantošanai un pieteikšanai, t.i.:

  • "Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu" (EP 62) ļauj iesniegt iesniegumu Komisijai invaliditātes ekspertīzes veikšanai;
  • "Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmumu apstrīdēšanai" (EP 63) ļauj mēneša laikā no invaliditātes ekspertīzes lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt Komisijai iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai;
  • "Mani dati VDEĀVK" (EP 64) ļauj noskaidrot informāciju par invaliditātes lēmumiem un atzinumiem par sevi vai par aizbildniecībā, aizgādnībā esošu personu, vai par savu nepilngadīgo bērnu;
  • "Atkārtota invaliditātes apliecības izsniegšana" (EP 176) ļauj pieteikties atkārtotas invaliditātes apliecības izsniegšanai ja tā nozaudēta, sabojāta utt.