Jaunumi

Tiek ieviests jauns atbalsta pakalpojums invaliditātes seku mazināšanai bērniem ar invaliditāti – pavadoņa pakalpojums. VDEĀVK no 2021.gada 1.jūlija sāk sniegt atzinumu par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību.

Minēto atzinumu sniegs bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ir būtiski pārvietošanās traucējumi un kuri nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā (izņemot bērnus, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā), kuriem nav noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuri atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

  • noteiktas medicīniskās indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;
  • redzes orgāna anatomisko struktūru bojājums ar redzes asuma maksimālu korekciju labāk redzošajā acī, mazāku par 0,1, vai redzeslauka sašaurinājumu labāk redzošajā acī līdz 20 grādiem no fiksācijas punkta;
  • vidēji biežas epilepsijas lēkmes (mazās lēkmes vairākas reizes nedēļā, lielās lēkmes līdz četrām reizēm mēnesī);
  • vidēji smaga garīga atpalicība.

Atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību tiks izsniegs vienlaikus ar lēmuma par invaliditāti pieņemšanu vai pēc tā pieņemšanas.

Ja bērnam pēc 1.jūlija ir spēkā lēmums par invaliditāti, viņš ir 5 līdz 18 gadus vecs un ir atbilstība kādam no minētajiem kritērijiem, lai saņemtu atzinumu, bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas VDEĀVK ar brīvas formas iesniegumu, lūdzot sniegt atzinumu par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību.

Iesniegumu atzinuma saņemšanai aicinām iesniegt:


Lai pieprasītu un saņemtu pavadoņa pakalpojumu, bērna likumiskajam pārstāvim savas pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, norādot:

  • bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
  • likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
  • vēlamo pakalpojumu – pavadoņa pakalpojums;
  • vēlamā pavadoņa vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja ir zināma.

Izskatot iesniegumu, pašvaldības sociālā dienests  Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecināsies, vai  bērnam ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību.