Jaunumi
galds, pie galda sēž sieviete, uz galda dators, ūdens pudele, piezīmju grāmata

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, pateicoties Eiropas Sociālā fonda Plus projektam 4.3.6.2.SAM “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana”, 26.oktobrī īstenoja pirmo tiešsaistes semināru ģimenes ārstiem un ārstējošiem ārstiem “Invaliditāte un izaicinājumi kvalitatīvas ekspertīzes veikšanai”.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar aktuālāko informāciju par invaliditātes noteikšanu, kā arī sniegt praktiskus padomus un vadlīnijas nosūtījuma sagatavošanai un ekspertīzei nepieciešamajiem dokumentiem.

Kā vienu no semināra ieguvumiem auditorija minēja, ka abas lektores Lāsma Četverga un Gita Stepiņa lieliski pārzin “medaļas” abas puses, jo ikdienā strādā gan kā ģimenes ārsti, gan kā vecākie ārsti eksperti Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, līdz ar to semināra laikā demonstrētie praktiskie piemēri bija ar īpašu vērtību.

Liels paldies biznesam.lv, kas rūpējās par tehnisko nodrošinājumu un atraktīvajam semināra moderatoram Uldis Timma par pozitīvo gaisotni visa semināra laikā.

Semināri turpināsies arī 2024.gadā - informāciju par turpmākajiem semināriem meklējiet tīmekļa vietnē: https://www.vdeavk.gov.lv/lv/jaunums/izglitojosi-tiessaistes-seminari-gimenes-arstiem-un-arstejosiem-arstiem

#esfondi  #esprojekts