Jaunumi
Attēlam ilustratīva nozīme

Informējam, ka invaliditātes termiņš tiks automātiski pagarināts uz sešiem mēnešiem, saglabājot iepriekš noteikto invaliditātes grupu un atzinumus, ja tādi bijuši izsniegti, kā arī visas izrietošās sociālās garantijas (pensijas/pabalsti) tikai tādā, gadījumā, ja noteiktais termiņš beidzas līdz šī gada 6.jūlijam (ieskaitot) un persona nav iesniegusi dokumentus atkārtotas invaliditātes ekspertīzei.

Ja invaliditātes termiņš beigsies pēc šī gada 6.jūlija un dokumenti atkārtotai invaliditātes ekspertīzei nebūs iesniegti, iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš automātiski pagarināts netiks un iesniegums invaliditātes ekspertīzei jāiesniedz un tiks izskatīts ierastajā kārtībā.

VDEĀVK pēc dokumentu saņemšanas, kā arī ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju (ja tāda būs), veiks invaliditātes ekspertīzi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un iespēju robežās pieņems lēmumu par invaliditātes noteikšanu vai atteikšanu.

Sīkāku informāciju, kā var iesniegt dokumentus invaliditātes ekspertīzei skatīt pakalpojumā “Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu”