attēls

No 2017.gada 15.septembra personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketu pašvaldības sociālajam dienestam ir jāaizpilda TIKAI pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts KOMISIJAS (turpmāk – Komisija) PIEPRASĪJUMA, proti, kad Komisijas ārsts jau būs konstatējis iespējamās indikācijas īpašas kopšanas pabalsta piešķiršanai (nevis pēc pašas personas vēlmes vai ģimenes ārsta nosūtījuma). Tas nozīmē, ka turpmāk ģimenes ārsti tikai nosūtījumā norāda uz īpašas kopšanas medicīnisko indikāciju iespējamību, bet nav tiesīgi lemt par personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas pieprasīšanu pašvaldības sociālajam dienestam.

Papildus informācija sociālajiem dienestiem:

Komisija pēc personas iesnieguma par medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai saņemšanas, ja nepieciešams, 3 darbdienu laikā, nosūtot elektronisku vai papīra veida lūgumu attiecīgajai pašvaldībai, pieprasa pašvaldības sociālajam dienestam atsūtīt elektroniski aizpildītu personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketu. Ja pašvaldības sociālais dienests minēto anketu neatsūta mēneša laikā no personas iesnieguma saņemšanas Komisijā, Komisija pieņem attiecīgu lēmumu par invaliditāti un informē personu, ka par īpašas kopšanas pabalsta piešķiršanu tiks lemts pēc novērtējuma no sociālā dienesta saņemšanas vai pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu līdz pilnīgas informācijas saņemšanas.