Dokumentu pastkastīte

Dokumentu iesniegšanai papīra formātā aicinām izmantot Rīgā, Ventspils ielā 53, 2.stāvā izvietoto iesniegumu pastkastīti "VDEĀVK dokumentiem".

Iesniegumu pastkastīte atrodas 2.stāvā, blakus klientu apkalpošanas zālei.

Dokumentus pastkastītē var atstāt katru darba dienu: 

  • No pirmdienas līdz ceturtdienai - 8:00-16:30
  • Piektdienās - 8:00-15:00

Invaliditātes ekspertīzes veikšanai obligāti iesniedzamie dokumenti:

  • Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (veidlapa Nr.088/u)
  • Iesniegums
  • Funkcionālo spēju pašnovērtējumu, ja ekspertīze jāveic personai no 18 gadu vecuma

Vairāk informācijas un iesniedzamo dokumentu veidlapas skatīt sadaļā - Ekspertīzei nepieciešamie dokumenti.