Ar šodienu, 1.jūliju, personām ar invaliditāti sākam izsniegt jaunā parauga invaliditātes apliecības bez personas fotoattēla

Turpmāk invaliditātes apliecība būs jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Invaliditātes apliecības, kas izsniegtas līdz 2021.gada 30.jūnijam, ir derīgas līdz apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām.

Jaunā parauga invaliditātes apliecībās turpmāk tiek norādīts nevis tās derīguma termiņš, bet periods, uz kādu noteikta invaliditāte. Līdz ar to apliecības derīguma termiņš būs vienāds ar invaliditātes termiņu.

Iepriekš personām, kurām invaliditāte noteikta uz mūžu, invaliditātes apliecības derīguma termiņš bija 10 gadi un pēc minētā termiņa tā bija jāatjauno. No šodienas personām, kurām invaliditāti noteiks uz mūžu, invaliditātes apliecība arī tiek izsniegta uz mūžu un to vairs nevajadzēs atjaunot ik pēc 10 gadiem.