Tiek pārtraukta iepriekš noteiktas invaliditātes termiņa automātiska pagarināšana!

Informējam, ka ar 2022. gada 29. maiju Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija pārtrauc noteiktas invaliditātes termiņa automātisku pagarināšanu*. Ja noteiktais invaliditātes termiņš beidzas šī gada 29. maijā, termiņš netiek automātiski pagarināts.

Aicinām sekot līdzi noteiktajam invaliditātes termiņam, savlaicīgas iesnieguma un medicīniskās dokumentācijas atkārtotai invaliditātes veikšanai. Informāciju par noteiktās invaliditātes termiņu var skatīt e-pakalpojumā “Mani dati VDEĀVK”.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmo daļu iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.

Detalizētāku informāciju, kā var iesniegt dokumentus invaliditātes ekspertīzei, skatīt pakalpojumā “Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu”

*Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ārkārtējās situācijas laikā, kas tika izsludināta sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību, pamatojoties uz Invaliditātes likuma Pārejas noteikumu 9.punktu, veica iepriekš izdoto administratīvo aktu (lēmumu vai atzinumu) pagarināšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna lēmuma vai atzinuma izdošanai konkrētās personas lietā, ja šajā laikā beidzas iepriekš izdotā lēmuma vai atzinuma darbības termiņš un nav iesniegti nepieciešamie dokumenti invaliditātes vai darbspēju ekspertīzes veikšanai.