Ar šī gada 1. oktobri Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, saskaņā ar labklājības ministra G.Eglīša uzdevumu, informāciju publicē un ar klientiem komunicē tikai valsts valodā. Līdztekus valsts valodai VDEĀVK komunikācijā var tikt izmantota tikai angļu valoda vai Eiropas Savienības oficiālās valodas.

Vienīgais izņēmums attiecībā uz krievu valodas izmantošanu varētu būt individuāla saziņa ar klientu, kuram nepieciešams kritiski svarīgs pakalpojums. Kā piemērs šim izņēmumam varētu būt saziņa ar Ukrainas bēgļiem, kuri vēršas ministrijā un padotības iestādēs ar jautājumiem krievu valodā.

Vairāk informācijas skatīt Labklājības ministrijas tīmekļvietnē - Labklājības ministrs Gatis Eglītis uzdevis ministrijas iestādēs komunicēt tikai valsts valodā