Jaunumi

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, īstenojot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam Eiropas Sociālā fonda plus pasākuma projektu 4.3.6.2.SAM ”Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana", sadarbībā ar SIA “LATVIJAS FAKTI” no šī gada 1.marta līdz 31.martam organizē klientu aptauju gan telefoniski, gan klātienē ar mērķi noskaidrot klientu viedokli par apkalpošanas procesu kvalitāti.

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai  apkopotā veidā, lai uzlabotu klientu apkalpošanu, pakalpojumu pieejamību un celtu klientu apmierinātību ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegtajiem pakalpojumiem.