Jaunumi
Logo

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir kļuvusi par vienu no 40 darba devējiem, kam šogad piešķirts statuss "Ģimenei draudzīga darbavieta". Kopā jau 205 uzņēmumi gan no privāta, gan publiskā sektora pievienojušies minētajā programmā, kas nodrošina konsultatīvu un informatīvu atbalstu organizācijām, veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru sabiedrībā.

Programma ietver tās esošo un potenciālo dalībnieku atbalstu un konsultēšanu, rīkojot izglītojošus seminārus, tīklošanās pasākumus, lai popularizētu ieguvumus no ģimenei draudzīgas darba vides gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā. Lai iegūtu programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu, darba devējs aizpilda pašnovērtējuma anketu un veic izvērtēšanas sarunas ar programmas konsultantu, kuras laikā darba devējs kopā ar konsultantu novērtē ne tikai to, kas ir paveikts bet arī ieceres un attīstības plānu ģimenei draudzīgas darbavietas pilnveidošanā. Statuss tiek piešķirts uz diviem gadiem, pēc tam darba devējs veic atkārtotu izvērtēšanu.

“3. jūnijā apritēs divi gadi, kopš programmas atklāšanas, kad pirmie darba devēji pievienojās programmai un ieguva statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Patiesi priecājamies, ka programmas dalībnieku loks paplašinās, šobrīd apvienojot jau 205 darba devējus. Ievērojamu savu dzīves daļu mēs veltām darbam, tādēļ ir svarīgi, ka  darba vide  iekļauj darbinieku gaidas un vajadzības. Mēs redzam, ka arvien vairāk darba devēji ņem vērā darbinieku vajadzības un rūpējas gan par darbinieku labbūtību, gan privātās dzīves līdzsvaru, kas ir būtiski aspekti ceļā uz laimīgas sabiedrības konceptu”  stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.  

Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas.

Ar visiem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušajiem darba devējiem, kā arī dažādiem iedvesmojošiem pieredzes stāstiem, ikviens var iepazīties www.vietagimenei.lv sadaļās “Labās prakses” un  “Programmas dalībnieki”.