Jaunumi

Labklājības ministrijas sagatavotais videomateriāls, kas sniedz skaidrojumu par invaliditātes noteikšanas kārtības maiņu jaunietim, sasniedzot pilngadību – pāreja no bērna ar invaliditāti uz pieaugušas personas ar invaliditāti statusu - par iesniedzamajiem dokumentiem invaliditātes ekspertīzei un to iesniegšanas kārtību (process), par izmaiņām invaliditātes noteikšanā, tostarp, invaliditātes grupas noteikšana atbilstoši invaliditātes smaguma pakāpei, par pieejamo atbalstu invaliditātes seku mazināšanai. Tāpat videomateriāls sniedz informāciju par iespējām saņemt valsts garantētos atbalsta pakalpojumus cilvēkam ar ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurš patstāvīgi nespēj nokārto nepieciešamās formalitātes pakalpojumu saņemšanai.