Kādos gadījumos sniedz atzinumu par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību?

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) no 2021.gada 1.jūlija sniedz jaunu atzinumu veidu - atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību (turpmāk – atzinums par pavadoni) saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”:

  •  Atzinumu par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību* VDEĀVK sniedz personai ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurai ir būtiski pārvietošanās traucējumi un nav noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
    1. noteiktas medicīniskās indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;
    2. redzes orgāna anatomisko struktūru bojājums ar redzes asuma maksimālu korekciju labāk redzošajā acī, mazāku par 0,1, vai redzeslauka sašaurinājumu labāk redzošajā acī līdz 20 grādiem no fiksācijas punkta;
    3. vidēji biežas epilepsijas lēkmes (mazās lēkmes vairākas reizes nedēļā, lielās lēkmes līdz četrām reizēm mēnesī);
    4. vidēji smaga garīga atpalicība.

* izņemot personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

Atzinumu par pavadoni sniedz vienlaikus ar lēmuma par invaliditāti pieņemšanu vai pēc tā pieņemšanas. Ja atzinums par pavadoni nav sniegts vienlaikus ar lēmumu par invaliditāti, atzinumu var pieprasīt, iesniedzot VDEĀVK iesniegumu.

Lai saņemtu atzinumu par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību, bērna ar invaliditāti likumiskajam pārstāvim VDEĀVK jāiesniedz iesniegums.


Uz kādu atbalstu var pretendēt saņemot atzinumu par pavadoni?

Pavadoņa pakalpojumu piešķiršana nepilngadīgām personām ar invaliditāti kārtība un saturu nosaka Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr.316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti".

Informācija par atbalstu pieejama Labklājības ministrijas sagatavotajā bukletā “Atbalsts personām ar invaliditāti”.

Pavadoņa pakalpojums bērnam ar invaliditāti infografika