Atzinums īpašai kopšanai

Komisija sniedz atzinumu īpašai kopšanai.

Atzinumu sniedz bērnam līdz 18 gadu vecumam (neieskaitot).

Atzinumu sniedz arī pieaugušam cilvēkam ar noteiktu I invaliditātes grupu, ja tam ir nepieciešama 24 stundu uzraudzība un cilvēks nespēj pats par sevi parūpēties.

Cilvēka spēju par sevi parūpēties novērtē sociālā dienesta darbinieki. Ja vērtējums ir zemāks par 7 punktiem, cilvēkam ir nepieciešama īpaša kopšana.

Atzinumu sniedz reizē ar lēmumu par invaliditāti.

Atzinumu var pieprasīt arī pēc lēmuma par invaliditātes saņemšanas. Šādā gadījumā jāiesniedz jauns iesniegums ar lūgumu sniegt atzinumu. Tad tiek veikta atkārtota ekspertīze.

Uzspiežot šo saiti, atradīsi vajadzīgo dokumentu veidlapas – Ekspertīzei nepieciešamie dokumenti

Dokumentus papīra formātā var iesniegt jebkurā no Komisijas nodaļām visā Latvijā.

Uzspiežot šo saiti uzzināsi, kur vari iesniegt dokumentus – Reģionālo nodaļu kontakti

Atzinums cilvēkam dod iespēju saņemt sociālo atbalstu no valsts un pašvaldības.

Lai saņemtu īpašas kopšanas pabalstu pieaugušam cilvēkam, jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Uzspiežot šo saisti, uzzināsi vairāk par pabalsta saņemšanu “Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana”.

Lai saņemtu īpašas kopšanas pabalstu bērnam, jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Uzspiežot šo saisti, uzzināsi vairāk par pabalsta saņemšanu “Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts”.

Uzspiežot šo saiti, uzzināsi vairāk par iespēju saņemt asistenta pakalpojumu savā pašvaldībā bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam  “Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti”.