Atzinums transporta pabalstam

Komisija sniedz atzinumu transporta pabalstam.

Atzinumu sniedz cilvēkam no viena gada un sešu mēnešu vecuma, kam konstatēti noteikti funkcionālie ierobežojumi.

Atzinumu sniedz reizē ar lēmumu par invaliditāti.

Atzinumu var pieprasīt arī pēc lēmuma par invaliditātes saņemšanas. Šādā gadījumā jāiesniedz jauns iesniegums ar lūgumu sniegt atzinumu. Tad tiek veikta atkārtota ekspertīze.

Uzspiežot šo saiti, atradīsi vajadzīgo dokumentu veidlapas – Ekspertīzei nepieciešamie dokumenti

Dokumentus papīra formātā var iesniegt jebkurā no Komisijas nodaļām visā Latvijā.

Uzspiežot šo saiti uzzināsi, kur vari iesniegt dokumentus – Reģionālo nodaļu kontakti

Atzinums cilvēkam dod iespēju saņemt sociālo atbalstu.

Lai saņemtu transporta pabalstu cilvēkam, jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Uzspiežot šo saiti, uzzināsi vairāk par pabalsta saņemšanu “Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās”.

Lai saņemtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, jāvēršas Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) klientu apkalpošanas centros. Uzspiežot šo saiti, uzzināsi vairāk par kartes saņemšanu “Invalīdu stāvvietas karte”.

Transportlīdzekļa speciāla pielāgošanu atbilstoši cilvēka vajadzībām veic Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) ar kustību traucējumiem vajadzībām. Uzspiežot šo saiti, uzzināsi vairāk par “Transportlīdzekļu pielāgošana”.