Sākot ar 09.08.2021. klātienē varēs atkārtoti saņemt invaliditātes apliecību, ja tā ir nozaudēta, bojāta, iznīcināta, prettiesiski atsavināta vai ir mainījušies personas dati.

Pārējie pakalpojumi joprojām tiks sniegti attālinātā režīmā.

Iesniegumus un dokumentus invaliditātes ekspertīzei vai invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai aicinām:

!!! Personām ar kustību traucējumiem aicinām izmantot pasta pakalpojumus vai dokumentu iesniegt izmantojot e-pakalpojumus.