Atgādinām, ka no 2021.gada 11.oktobra uz nenoteiktu laiku VDEĀVK klientus klātienē neapkalpo un Rīgas apvienotajā nodaļā izvietotais klientu apkalpošanas centrs (Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002) klātienes apmeklējumiem ir slēgts.

Dokumentu iesniegšanai papīra formātā aicinām izmantot Rīgā, Ventspils ielā 53, 1.stāvā izvietoto iesniegumu pastkastīti "VDEĀVK dokumentiem".

Dokumentus pastkastītē var atstāt katru darba dienu: no plkst. 8:00 līdz 19:00.

Iesniegumu pastkastīte atrodas 1.stāvā, ieeja no sētas puses (pirmās durvis).


Invaliditātes ekspertīzes veikšanai obligāti iesniedzamie dokumenti:

  • Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (veidlapa Nr.088/u)
  • Iesniegums
  • Funkcionālo spēju pašnovērtējumu, ja ekspertīze jāveic personai no 18 gadu vecuma

Vairāk informācijas un iesniedzamo dokumentu veidlapas skatīt sadaļā - Ekspertīzei nepieciešamie dokumenti.