Jaunumi
ukrainas karoga krāsās lapa

2023.gada 30. novembrī spēkā stājušies grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas nosaka, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Komisijas) amatpersonai, saņemot iesniegumu no Ukrainas civiliedzīvotāja, kuram noteiktās invaliditātes termiņš ir 2024. gada 4. marts, vai viņa likumiskā pārstāvja, ir tiesības pagarināt šā likuma 7.2 panta pirmās daļas kārtībā noteikto invaliditātes statusu un ar to saistītos atzinumus uz laiku līdz 2025. gada 4. martam, ja Ukrainas civiliedzīvotājam ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas termiņš ir pagarināts līdz 2025. gada 4. martam.

Jāņem vērā, ka, atbilstoši minētajam, grozījumi ir attiecināmi tikai uz tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem vienlaikus izpildās divi nosacījumi:

  1. personām noteiktās invaliditātes termiņš ir 2024.gada 4.marts un
  2. personai ir tiesības uzturēties Latvijā līdz 2025.gada 4.martam.

Līdz ar to šīm personām līdz 2024.gada 4.martam ir jāiesniedz iesniegums Komisijā. Iesniegumam nav jāpievieno ārsta sagatavots “Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju”.

Savukārt, personu, kuru noteiktās invaliditātes termiņš beidzās pirms vai pēc 2024.gada 4.marta, iesniegumi tiks izskatīti vispārējā kārtībā, personai iesniedzot Komisijā iesniegumu kopā ar ārstējošā ārsta sagatavotu “Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju”.

Vienlaikus informējam, ka iesniegumu un dokumentus papīra formātā var iesniegt:

Iesniegumu un dokumentus elektroniski var iesniegt: