Statuss:
Īstenošanā
01.07.2018.
ESF
  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir partneris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītajā projektā “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija”. Darbības…
Statuss:
Noslēdzies
10.02.2017.
ESF
    Nr.9.1.4.3/16/I/001 Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 12.decembrī. Projekta ietvaros tiks izstrādāta invaliditātes noteikšanas metodika bērniem līdz 18 gadu vecumam, pielāgojot Latvijas situācijai…