Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  06.04.2022.
  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir partneris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītajā projektā “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”. Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  27.10.2020.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar vairākām iestādēm, tajā skaitā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt…
  Statuss:
  Īstenošanā
  07.11.2019.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Projekts tiek īstenots saskaņā ar Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa …
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.01.2018.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e…