Statuss:
Īstenošanā

logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/004 „Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” nosacījumiem.

Projekta virsmērķis ir uzlabot invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitāti un samazināt administratīvo slogu, nodrošinot lietotājiem draudzīgākus publiskos pakalpojumus un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes paaugstināšanos, kā arī, veicinot arvien aktīvāku Invaliditātes informatīvajā sistēmā esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot iedzīvotājiem tos iesniegt atkārtoti.

Projekta ietvaros tiks pilnveidota Invaliditātes informatīvā sistēma, kā arī pilnveidoti seši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pamatdarbības procesi, nodrošinot augsta līmeņa pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un saistītajām iestādēm, kas īsteno valsts likumdošanas aktos noteiktos atbalstus, atlaides un priekšrocības personām ar invaliditāti, kā arī tiks pilnveidoti pieci elektroniski sniegtie pakalpojumi, nodrošinot iedzīvotājiem ērtu pakalpojuma saņemšanas veidu un informācijas pieejamību par ekspertīzes gaitu un pieņemtajiem lēmumiem.

Projekta kopējais finansējums: EUR 1 300 000, tajā skaitā EUR 1 105 000 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un EUR 195 000 valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 7. novembra līdz 2022. gada 6. novembrim (36 mēneši).

Projekta izpildes laika skalas attēlojums

 

Projekta "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000151859
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts Kase
Bankas kods:
TRELLV22

Projekta vadītājas kontakti

Jūlija Sproģe

Tālrunis +37129442066

E-pasts: Julija.Sproge@vdeavk.gov.lv

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002

 

Projekta aktualitātes