Mēnešalga:
1857 līdz 2321 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Skolas iela 28, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

izsludina konkursu uz vakanto

Administratīvās nodaļas vadītāja

amata vietu

(uz nenoteiktu laiku; darba vieta – Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002)

AMATA MĒRĶIS:

Nodrošināt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai piešķirto budžeta līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un kontrolēt Administratīvās nodaļas darbu;
 • pārraudzīt un vadīt finanšu plānošanas, prognozēšanas un analīzes procesus;
 • sagatavot finansēšanas plānu un tāmju projektus kārtējam gadam, ceturkšņa un gada budžeta izpildes pārskatus un sniegt skaidrojumu;
 • veikt finanšu līdzekļu plānošanu un pārraudzību, t.sk. finanšu analīzi;
 • pārraudzīt materiālo vērtību iepirkumu plānošanu, veikšanu un materiālo vērtību uzskaiti;
 • organizēt informācijas sistēmu drošības pārvaldību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem:

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 1857 EUR līdz 2321 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai un kompetencēm;
 • profesionālus, atbalstošus un atsaucīgus kolēģus;
 • daudzveidīgu un attīstošu darbu ar izaugsmes iespējām;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • profesionālo apmācību;
 • atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, tajā skaitā iespēju vienoties par elastīgu darba laiku un/vai strādāt daļēji attālināti;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt savu atbilstību izvirzītajām prasībām;
 • dzīves gājuma apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas  Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi Atlase@lm.gov.lv ar norādi „VDEĀVK AN vadītājs”.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 13. pantu, Labklājības ministrija informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Piesakoties, pretendents piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija (adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331).

Pretendentiem jāpiesakās līdz